Krijg ik de rollator vergoed via de zorgverzekeraar of gemeente

Lang zijn de rollator en loophulpmiddelen vergoed vanuit de zorgverzekering. Maar sinds 2013 valt de rollator niet meer onder het basispakket van de zorgverzekering. Wel bieden een aantal verzekeraars een vergoeding voor de rollator in een aanvullende verzekering.

Rollator met extra aanpassingen noodzakelijk

Indien een eenvoudige rollator niet volstaat, omdat er sprake is van ernstiger problemen. Denk hierbij aan functiestoornissen in het onderlijf of stoornissen die het uithoudingsvermogen aantasten. Er is dan een aangepaste rollator nodig, een loopwagen. In dat geval is het soms wel mogelijk aanspraak maken op een vergoeding uit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van je persoonlijke situatie, omdat de aanpassingen ook persoonlijk zijn. Sommige verzekeraars bieden een vergoeding voor bijvoorbeeld een rollator bij de ziekte van Parkinson.

Een Parkinson rollator aanvragen

Overleg met uw arts of behandelend specialist (zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut) uw klachten en laat een medische diagnose stellen. Laat vervolgens bij een leverancier een offerte opstellen en stuur de offerte naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar bepaald of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, hoeveel vergoeding u ontvangt en welk deel onder eigen risico valt.

Regelement hulpmiddelen en vergoedingen via de zorgverzekeraar

Veel hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, vallen onder het basispakket van uw zorgpolis. Denk bijvoorbeeld aan een hoog laag bed. Kijk in uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Een groot aantal hulpmiddelen wordt wel vergoed via de basisverzekering. Die hulpmiddelen staan vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Daarin staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding.

Kunt u de rollator niet zelf betalen

Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen. Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.