Persoonsgebonden budget PGB hulpmiddelen aanvragen

Een persoonsgebonden budget (PGB) hulpmiddelen

Vanaf 2015 zijn gemeenten verplicht om de burger, die daar recht op heeft, een middel of zorg in natura te bieden om de problemen op te heffen, of hem/haar  een hoeveelheid geld te geven om zelf een passende oplossing te kunnen aanschaffen, het Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee u naar eigen inzicht hulpmiddelen op maat kan inkopen.

Voor deze burger betekent dat:
- Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid
- Individuele keuzemogelijkheden en passende oplossingen
- Zelfredzaamheid en participatie.

Die keuzevrijheid is aanwezig binnen de diverse zorgregelingen: WMO / WLZ / ZVW

Een PGB moet vergelijkbaar zijn met een voorziening in natura en voldoende zijn om de benodigde voorziening in te kopen.

Eigen regie met het PGB

Bij een persoonsgebonden budget (PGB) bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de regie (de leiding) in handen over je voorziening / hulpmiddel.
Je zoekt zelf je leverancier(s) uit, sluit aankopen en/of contracten met ze af en regelt de betalingen. Je houdt zelf de administratie bij. Je stuurt zelf aan, dat betekent dat jij vertelt hoe jij de zorg of hulpmiddelen wilt hebben.
Je koopt zelf je voorziening in, bijvoorbeeld een rolstoel, met het bedrag dat je krijgt.Of je regelt de aanpassing van je huis zelf met het bedrag dat je krijgt.

  • Voordeel PGB: je hebt veel keuzevrijheid, eigen regie
  • Nadeel PGB: je moet veel zelf regelen

Indicatiestelling, recht hebben, op een PGB hulpmiddelen

Een PGB wordt niet zomaar akkoord gegeven. U heeft alleen recht op een PGB als u ook recht heeft op een hulpmiddel. Door een aanvraag doen voor een indicatiestelling weet u of u recht heeft op een PGB. Daar kan bijvoorbeeld de uitkomst zijn dat u recht heeft op en bepaald type rolstoel, scootmobiel of elektrische ondersteuning. Daarnaast zult u de instantie die de indicatie afgeeft – de gemeente bijvoorbeeld - ervan moeten overtuigen dat zorg in natura voor u niet geschikt is en een PGB echt een bewuste keuze is.

Voor regelgeving kijk voor meer informatie op www.pgb.nl/pgb en www.regelhulp.nl  of andere websites.

Wanneer een PGB-aanvraag overwegen

Het systeem van toegewezen hulpmiddelen biedt voor jou geen goede oplossing.
Je hebt een hulpmiddel nodig dat standaard niet beschikbaar is.
Om (langer) zelfstandig thuis te kunnen wonen heeft u een woningaanpassing of andere niet-standaard voorzieningen nodig.
Je hebt een oplossing nodig die alleen met vrije keus maatwerk goed te beantwoorden zijn.
Je bent niet tevreden met de huidige leverancier

PGB biedt meer keuzevrijheid en maatwerk, maar kent ook nadelen

Ten opzichte van een hulpmiddel in natura brengt een PGB meer administratie met zich mee.
De communicatie met een gemeente of andere indicerende instantie over rechten en plichten op een PGB kunnen lastig zijn.

Een PGB aanvragen doe je bij

Bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunt u terecht bij het zorgloket van je gemeente. Hieronder vallen zorg en hulpmiddelen voor volwassenen in de thuisomgeving, gericht op het (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Denk aan woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, scootmobielen, elektrische rolstoelen, duwondersteuning, etc...

 

Tips voor het aanvragen van een PBG voor een hulpmiddel

Verdiep u in de aanvraagprocedure. Dit voorkomt onnodige vertraging
Beargumenteer de aanvraag
Stuur de benodigde bijlagen mee met de aanvraag
Volg de aanvraag (oftewel; blijf vinger aan de pols houden m.b.t. de behandeling van de aanvraag)
Vraag ook na of de gemeente het onderhoud/eventuele toekomstige reparaties meeneemt in de calculatie.

Voor meer informatie over een PGB kunt u terecht

Voor algemene informatie kijk op het overheidsportaal Regelhulp.nl of op zorgvergelijker Zorgwijzer.nl, op de website van je gemeente, je zorginstelling of zorgverzekeraar.

Per Saldo   Per Saldo is dé landelijke vereniging van mensen een persoonsgebonden budget (pgb). Per Saldo informeert, adviseert en behartigd de belangen van mensen die voor eigen regie kiezen.