Onderhoud accu scootmobiel en rolstoel

Algemene handleiding voor de verzorging en het onderhoud van accu(s)

1. Accu-inbouw bij scootmobiel of elektrische rolstoel

Laat uw accu(s) altijd installeren door een goed geschoolde rolstoel- of scootmobiel monteur. Deze beschikt over de benodigde kwalificatie en gereedschappen om de inbouw veilig en correct uit te voeren.

Voor rolstoelen en scootmobielen zijn normaal twee accu(s) met 24-voltserieschakeling nodig. Gebruik nooit tegelijkertijd accu(s) van verschillende fabrikanten of met verschillende technologieën, of accu(s) waarvan de datumcodes niet overeenkomen. Gebruik nooit GEL accu(s) in combinatie met AGM accu(s).

Laad accu(s) voorafgaand aan het gebruik altijd volledig op.

Neem de inbouw- en ingebruikname instructies van de fabrikant van uw rolstoel of scootmobiel in acht.

2. Inloopperiode van de scootmobiel accu

Actieve gebruikers van elektrische rolstoelen laden en ontladen hun accu(s) dagelijks (diepe ontlading). Voor deze strikte toepassing is een uniek accu-ontwerp noodzakelijk dat bij een eventuele geringe begincapaciteit een langere levensduur biedt. De prestaties van een GEL accu verbeteren zodra de accu 15 tot 20 keer ontladen en weer opgeladen is. Deze inloopperiode is noodzakelijk om de accu volledig te activeren voor maximale prestaties en een lange levensduur. Zodoende kunnen het bereik en de gebruiksduur van de uw rolstoel of scootmobiel in het begin nog toenemen door het gebruik ervan.

3. Wanneer moeten scootmobiel en rolstoel accu(s) opgeladen worden?

Laad de accu(s) dagelijks op. 
Met behulp van de lader die bij uw rolstoel of scootmobiel meegeleverd is, kunnen de accu(s) tijdens de nachtelijke uren volledig worden opgeladen. 
Dankzij de huidige intelligente laders is overladen van de accu(s) geen probleem meer, aangezien de laders uitgerust zijn met een spanningsbegrenzing en automatisch worden uitgeschakeld. 
Bij verzegelde GEL accu(s) en AGM accu(s) is er geen sprake van het >>use it or lose it<< effect (ook wel geheugen genoemd), waarbij de capaciteit afneemt wanneer de accu langere tijd niet wordt gebruikt.

4. Richtlijnen voor correct opladen van uw scootmobiel of elektrische rolstoel

Gebruik de automatische lader van de fabrikant van de rolstoel of scootmobiel voor het routinematig laden. 
Gebruik voor gesloten GEL accu(s) of AGM accu(s) nooit een lader die bedoeld is voor auto accu(s) of voor natte accu(s) aangezien de accu(s) daardoor beschadigd raken. 
De ontladingsdiepte is van invloed op het aantal mogelijke laadcycli. Hoe harder een accu moet werken, hoe korter de levensduur is. 
Voorkom zeer diepe ontladingen en ontlaad uw accu(s) nooit volledig. 
Laat uw accu(s) niet gedurende langere tijd in ontladen toestand. Laad een ontladen accu zo snel mogelijk op. 
Gebruik uw accu(s) niet bij een gering laadniveau zonder de accu(s) regelmatig volledig op te laden.

5. Opslag en onderhoud van batterijen van elektrische rolstoelen en scootmobielen

Sla uw accu(s) altijd in VOLLEDIG OPGELADEN TOESTAND op. 
Controleer alle opgeslagen accu(s) eenmaal per maand en laad deze zo nodig op. 
Volledig opgeladen GEL accu(s) en AGM accu(s) kunnen hun lading tot zes maanden vasthouden, maar moeten altijd worden opgeladen voorafgaand aan het gebruik. 
Indien een elektrische rolstoel of scootmobiel gedurende meer dan twee weken niet wordt gebruikt, moeten de accu(s) eerst opgeladen en vervolgens ten behoeve van de opslag los gekoppeld worden. 
Vermijd bij de opslag extreem hoge en lage temperaturen. 

Bij gesloten GEL accu(s) en AGM accu(s) hoeft geen water te worden bijgevuld. Eventuele problemen met betrekking tot de prestaties dienen te worden verholpen door een goed geschoolde rolstoel- of scootmobiel monteur.